2023. május 21.


Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”


[Mt 28,16-20]


Elmélkedés

Az örök haza felé
Negyven nappal a feltámadás után Jézus mennybemenetelét ünnepeljük. Az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv elején a következőket olvashatjuk: „Szenvedése után Jézus sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik” (ApCsel 1,3), egészen addig a napig, amíg felvétetett a mennybe. A mennybemenetel azt jelenti, hogy a feltámadt Jézus nem találkozik többet a földön apostolaival és tanítványaival személyesen, hanem visszatér Atyjához a mennybe. Isten örök országába való megérkezésével, illetve visszatérésével természetesen nem szűnik meg a kapcsolata velünk, hanem onnan segít minket kegyelmével.
A feltámadt és mennybe ment Jézusban való hitünk nem magától értetődő, de a tanítványok számára sem volt az. Gondoljunk csak arra, hogy a feltámadt Jézust milyen nehezen ismerték fel, és akkor sem mindenki. Mária Magdolnát a nevén szólítja Jézus, s csak ekkor veszi észre, hogy az Úrral és nem a kertésszel beszélget. A két emmauszi tanítvány hiába beszélget órákig Jézussal, nem tudják, hogy ő az, s csak a kenyértöréskor ismerik fel őt. Tamás apostol csak akkor hisz, amikor láthatja és megérintheti Jézus sebhelyeit. Sőt, a mai evangéliumban azt olvastuk, hogy amikor a tanítványok elmentek Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, akkor még mindig vannak néhányan, akik kételkedtek. Pedig ez már a mennybemenetel napja, s előtte többször is találkozhattak a Feltámadottal. Nem könnyű Jézust megismerni, amikor találkozunk vele, s nem könnyű hinni benne.
Jézus mennybemenetelének helyszíne egy hegy, amelyet a Szentírás nem nevez meg pontosan, csak annyit tudhatunk meg az evangéliumból, hogy egy Galileában található hegyről van szó (vö. Mt 28,16). A hegy az evangéliumokban a beszéd, a tanítás helye. A puszta, a sivatag ezzel ellenkezőleg a hallgatásnak, az elcsendesedésnek a helye, gondoljunk csak arra, hogy nyilvános működése kezdetén maga Jézus is a pusztába vonult. De a hegy a beszéd helye, és ez különösen is igaz Jézusra, aki nem csupán híres hegyi beszédét mondta el egy magaslatról, hanem életének jelentős eseményei kötődnek hegyekhez. A mennybemenetel hegye is egy fontos beszéd helye a mi Urunk számára, amely beszédnek rendkívüli jelentősége abban áll, hogy az apostolok és általuk az Egyház itt kapják meg missziós küldetésüket, hogy mindenütt a világon Jézus tanítványaivá tegyék a nemzeteket.
A küldetés nekünk is szól, tehát indulnunk kell, hogy hirdessük Jézus feltámadását, és tanúságot tegyünk hitünkről és reményünkről. Ígérete szerint velünk van a világ végéig.
Ne féljünk bátran kiállni az emberek elé! Ne féljünk hitünket megvallani mások előtt, bármilyen élethelyzetben is vagyunk! Beszéljünk hitünkről és annak alapjáról, Jézus Krisztusról a hitetleneknek és a kételkedőknek! Szóljunk reményünk okáról azoknak, akik elveszítették reményüket Istenben vagy az emberekben! Forduljunk szeretettel azokhoz, akik már nem hisznek a szeretet értékében! Emeljük fel és segítsük újra elindulni azokat, akik elfáradtak az örök haza felé vezető úton. Jézus a mennyben van, ott vár bennünket, minden embert. Menjünk együtt és egymást segítve haladjunk a mennyország felé! Jézus velünk van és velünk marad utunkon!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy az Atya várt rád, amikor a mennybe emelkedtél. Hisszük, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed után. Hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban. Ha az Atya akarata szerint szeretetben élem életem, ő az örök élettel fog megajándékozni. Uram, mennybemeneteled és az örök dicsőségbe jutásod erősítse bennem a hitet, hogy van örök élet és elnyerhetem azt! Taníts, hogy égre emelt tekintettel éljek, életem minden napján szem előtt tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám. Vezess engem Szentlelked által, hogy reményem beteljesedjen és az örök üdvösségre jussak!
 


Hozzászólás

Név:
E-mail:
Szöveg:
 A Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési elveket ismerem, elfogadom.

 
Küldéshez kérjük adja meg a fenti ellenőrző kódot:

Jelenleg nincs hozzászólás bejegyzés.

Naptár

 
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MOBIL EVANGÉLIUM ALKALMAZÁS

Töltse le okostelefonjára az Evangelium365 alkalmazást az App Store vagy Google Play helyekről, és használja ki az egyéni beállítások lehetőségeit!

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ön is megkaphatja naponta ingyen az e-vangéliumot e-mailben, ha feliratkozik levelezőlistánkra. Kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, majd kattintson a "Feliratkozás" gombra. Hamarosan kap egy automatikus e-mailt, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozást. A megerősítés azért szükséges, hogy senki ne élhessen vissza az Ön e-mail címével. A következő naptól már kapja is az e-vangéliumot.

Ha gondja van a feliratkozással, kérem, forduljon a lista tulajdonosához, Horváth István Sándor atyához a his@katolikus.hu címen.

Sikeres feliratkozás Hiba történt a feliratkozás során.