2017. június 4.


Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”


[Jn 20,19-23]


Elmélkedés

Újjáteremtő Lélek
Mindaz, amit Jézus az utolsó vacsorán elhangzott búcsúbeszédében a Szentlélek elküldéséről mondott, pünkösd napján valósult meg. Az Úr nem felelőtlenül ígérgetett, hanem azzal a meggyőződéssel tette ígéretét, hogy köztünk akar maradni. A beteljesedés helyszíne ugyanaz, mint az ígéreté, az utolsó vacsora terme. Itt várják az apostolok összegyűlve és imádkozva, hogy teljesedjen az ígéret és eltöltse őket a Szentlélek. Mielőtt részletesebben rátérnénk a pünkösdi eseményre és annak jelentőségére, figyeljünk a mai evangélium üzenetére. A jelenet húsvétkor játszódik, az Úr feltámadása napján. Jézus megjelenik az apostoloknak és köszönti őket. Ezt követően „rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!” Nagyon érdekes mozzanat itt ez a „rájuk lehelés.” Jézus a kereszten kilehelte lelkét. Ezt a kifejezést szoktuk mondani, amikor valaki meghal, távozik az életből, eltávozik belőle a lélek. Akiből távozik a lélek, abból távozik az élet is. A halottban nincs lélek, nincs benne élet, nem képes lehelni. Amikor a feltámadt Krisztus az apostolokra lehelve adja nekik a Szentlelket, akkor ezzel a leheléssel azt igazolja, hogy újra van benne élet, van benne lélek. A lehelés mintegy bizonyítéka annak, hogy Jézus feltámadt, valóban él.
A Szentlélek eljövetelének eseményét nem az evangéliumokban, hanem Szent Lukács evangélista másik írásában, az Apostolok Cselekedeteiben találjuk (vö. ApCsel 2,1-11), ezt a részt olvassuk a mai szentmise olvasmányában. A leírás az idő és a hely pontos megjelölésével kezdődik. Az esemény a feltámadás utáni ötvenedik napon történik. Az apostolok Jeruzsálemben maradtak, abban az emeleti teremben tartózkodnak és imádkoznak, ahol az utolsó vacsora történt. A Lélek közeledését szélviharszerű zúgás jelezte, majd lángnyelvek ereszkedtek le rájuk és eltöltötte őket a Szentlélek. A következő jelenetben már Jeruzsálem utcáin találjuk őket, Isten csodás tetteit hirdetik az embereknek, a Lélek indítására különféle nyelveken beszélnek, ezért a mindenfelől érkező zarándokok mindegyike megérti beszédüket.
A leírásból kiderül, hogy a Szentlélek eljövetele az első pillanattól fogva fordulatot hoz az apostolok életébe. Félelmük megszűnik, már nem zárkóznak be, hanem nagy bátorsággal kezdik hirdetni az Úr tanítását. A Szentlélek megvilágosítja számukra a Krisztussal történt események értelmét, megértik küldetésüket és erőt kapnak a tanúságtételhez.
A Szentlélek ajándék, adomány számunkra. A Szentlélekben Isten önmagát adja nekünk, benne Isten önközlése elér minket, embereket, és általa Isten felnyitja szemünket, megvilágosítja értelmünket annak felismerésére, hogy a Fiú, Jézus Krisztus személyében is önmagát nyilatkoztatja ki számunkra. A Szentlélek azért jön el, hogy a Krisztusban hívőket egy közösségbe kapcsolja és megteremtse köztük az egységet. A Lélek jövetelének és jelenlétének másik célja az emberek megszentelése. Isten újjá akar minket teremteni, hogy valóban lelki emberekké váljunk. Miként a Lélek jelen volt a teremtéskor, hiszen ott lebegett a vizek felett, ugyanúgy jelen van minden újjáteremtéskor is, neki köszönhetjük lelki újjászületésünket. A Szentlélek továbbá azért is jelen van, hogy az Egyházat az igazságról szóló tanításban, az igehirdetésben, az evangelizációban vezesse. Imádkozva várjuk, hogy a Szentlélek bennünket is eltöltsön!
© Horváth István Sándor


Imádság

Jöjj, Szentlélek! Te vagy az új élet forrása, aki jelen vagy minden születésnél és újjászületésnél. Jelen vagy minden ember születésénél és a keresztségben való újjászületésénél. Jelen vagy lelki újjászületésünknél, amikor a szentgyónásban bocsánatot nyerünk. Jelen vagy az Egyház születésénél és az Egyház állandó újjászületésénél. Ösztönözz bennünket hitünk titkainak megértésére és indíts minket Krisztus evangéliumának hirdetésére! Te legyél mindannyiunk számára a hitben való újjászületés forrása!
 


Hozzászólás

Név:
E-mail:
Szöveg:
 A Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési elveket ismerem, elfogadom.

 
Küldéshez kérjük adja meg a fenti ellenőrző kódot:

Jelenleg nincs hozzászólás bejegyzés.

Naptár

 
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MOBIL EVANGÉLIUM ALKALMAZÁS

Töltse le okostelefonjára az Evangelium365 alkalmazást az App Store vagy Google Play helyekről, és használja ki az egyéni beállítások lehetőségeit!

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ön is megkaphatja naponta ingyen az e-vangéliumot e-mailben, ha feliratkozik levelezőlistánkra. Kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, majd kattintson a "Feliratkozás" gombra. Hamarosan kap egy automatikus e-mailt, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozást. A megerősítés azért szükséges, hogy senki ne élhessen vissza az Ön e-mail címével. A következő naptól már kapja is az e-vangéliumot.

Ha gondja van a feliratkozással, kérem, forduljon a lista tulajdonosához, Horváth István Sándor atyához a his@katolikus.hu címen.

Sikeres feliratkozás Hiba történt a feliratkozás során.