2017. április 9.


Virágvasárnap

Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: Mondjátok meg Sion lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, Szelíden, szamárháton ülve, Egy teherhordó állat csikóján.
A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:
Hozsanna Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!
Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki ez?” A tömeg pedig ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.”


[Mt 21,1-11]


Elmélkedés

Előrelátás és rögtönzés
A virágvasárnapi szentmise a barkaszenteléssel és a körmenettel kezdődik, amely szertartás keretében felolvassuk az evangéliumból Jézus jeruzsálemi bevonulásának eseményét. A szentmise további részében, az evangélium helyén pedig Jézus szenvedésének története hangzik el, az idei évben Szent Máté írásából. Mostani elmélkedésünk az előbbihez kapcsolódik.
A jeruzsálemi bevonulás történései magukon hordozzák az előre eltervezés és a rögtönzés jegyeit. Az előbbi inkább Jézusra, az utóbbi pedig inkább a tömegre jellemző. Jeruzsálemhez közeledve Jézus nagyon előrelátóan, megfontoltan cselekszik. Viselkedésében nincs semmi kapkodás, semmi váratlan. Az eseményeket nem akarja sem siettetni, sem lassítani. Nem az események vagy a körülmények irányítják, hanem mindent megfontoltan tesz. Ennek fényében adja tanítványainak utasításait, miszerint a közeli faluból hozzanak egy szamarat. Előre látja, hogy a szamár gazdái nem fogják szó nélkül tűrni, hogy a tanítványok elvigyék az állatot, és azt is, hogy nem fogják megakadályozni cselekedetüket, amikor megtudják, hogy az Úrnak van szüksége rá. Tudatában van messiási küldetésének, de ez nem egyezik a nép elképzeléseivel. Nem lóháton, győzedelmes hadvezérként vagy királyként érkezik a városba, hanem szamárháton, s ezzel kimutatja alázatát, mert ő Isten szolgája, aki Isten iránti engedelmességből vállalja a szenvedő szolga szerepét. Jézus tehát tudatosan cselekszik, amely annak a jele, hogy jól tudja, milyen sors vár rá a városban. Küldetésétől nem térítheti el senki. Tudja, hogy a főtanács már határozott arról, hogy elfogják és elítélik, és semmi kétsége nincs afelől, hogy mi lesz az ítélet. Volna rá lehetősége, hogy elmeneküljön, ne menjen a városba, de ő nem ezt választja, mert tudja, hogy a Jeruzsálemben rá váró szenvedéssel és halállal fogja beteljesíteni küldetését, a megváltást.
Jézus tudatos, megfontolt cselekedeteitől elkülönül a nép rögtönzése. Ők nem Jeruzsálemből jönnek az Úr elé, hanem zarándokok nagy tömege érkezik a húsvéti ünnepre a városokból és a falvakból. Megismerik a velük együtt megérkező Jézust, és szamárháton érkezésében felismerik a messiási idők jelképes cselekedetét. Messiásként köszöntik őt, örömükben egyesek még a ruháikat is leterítik elé az útra, mások pedig lombos faágakat szórnak elé az út porába. Köszöntésük az érkező messiáskirálynak szól: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!” A népet magával ragadja az ünnepi hangulat, ösztönösen, mindenféle mesterkéltség nélkül cselekszenek. A tömeget nem irányítja senki, nem befolyásolja cselekedetüket senki, nincsenek köztük szószólók vagy hangadók, mindenki felszabadultan, örömmel köszönti Jézust. Érdemes erre a mozzanatra odafigyelnünk, mert meglehetősen elítélő módon azt szoktuk mondani, hogy az a nép, amely ujjongva köszöntötte a Jeruzsálembe érkező Jézust, néhány nappal később ordítva, dühösen fogja követelni keresztre feszítését. Ez igaz ugyan, de akkor nem ösztönösen, rögtönözve, szívük indíttatásából cselekszenek, hanem a vezetők hergelik fel a népet, hogy halálbüntetést követeljenek Pilátustól Jézusra.
Induljunk lélekben mi is Jézussal és kísérjük őt szenvedésének útján a nagyhét folyamán!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A szent városba, Jeruzsálembe érkezve te már tudtad, hogy küldetésed hamarosan befejeződik. Tudtad, hogy szenvedés vár rád, hiszen erről többször is beszéltél tanítványaidnak. Mégsem menekültél el a szenvedések elől, mert teljesíteni akartad azt a feladatot, amit a mennyei Atya bízott rád. Így mutattad meg az engedelmesség végső jelét. Bár az eseményeket látszólag az emberi szándékok, a rosszindulat, a harag, a gyűlölet irányítják, mi mégis mindezek mögött észrevesszük az Atya akaratát, aki életed feláldozását kérte. Urunk, elkísérünk szenvedésed útján, hogy kereszthordozásod és a kereszthalálod megértesse velünk Isten megváltó szándékát.
 


Hozzászólás

Név:
E-mail:
Szöveg:
 A Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési elveket ismerem, elfogadom.

 
Küldéshez kérjük adja meg a fenti ellenőrző kódot:

Jelenleg nincs hozzászólás bejegyzés.

Naptár

 
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MOBIL EVANGÉLIUM ALKALMAZÁS

Töltse le okostelefonjára az Evangelium365 alkalmazást az App Store vagy Google Play helyekről, és használja ki az egyéni beállítások lehetőségeit!

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ön is megkaphatja naponta ingyen az e-vangéliumot e-mailben, ha feliratkozik levelezőlistánkra. Kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, majd kattintson a "Feliratkozás" gombra. Hamarosan kap egy automatikus e-mailt, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozást. A megerősítés azért szükséges, hogy senki ne élhessen vissza az Ön e-mail címével. A következő naptól már kapja is az e-vangéliumot.

Ha gondja van a feliratkozással, kérem, forduljon a lista tulajdonosához, Horváth István Sándor atyához a his@katolikus.hu címen.

Sikeres feliratkozás Hiba történt a feliratkozás során.